ESG一點就明

ESG,分別是環境(Environment)、社會(Social)、管治(Governance),近年社會越來越多人討論ESG,企業爭相搶人才,ESG更被視為評估企業經營的重要指標。

郭志仁聯乘一眾專家,由基礎到專題研究,每星期探討ESG概念在各社會範疇的作用和影響,為各階層人士提供「ESG專業課程」!

節目時間:逢星期六 /日(非賽馬日播出)

郭志仁

 • 2023-11-25一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 「搶人才」情況激烈,企業如何提升工作滿足感留住員工?
 • 2023-11-18一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 香港多年來提倡兩性平等,同 ESG 有咩關係?
 • 2023-11-12一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 企業如何構建良好的私隱管理系統,保障持份者權益?
 • 2023-11-04一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 何謂social impact investment?共享價值係咪social impact investment原素之一?
 • 2023-10-28一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 企業在公益項目有付出更有回報,投資回報仲有數得計?
 • 2023-10-21一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 大家對氣候科學有基本認識,對氣候變化有幾大幫助?
 • 2023-10-14一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 唔做好ESG就冇公司同你合作?採購及供應鏈管理同ESG有咩關係?
 • 2023-10-07一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 如何做個負貴任的消費者?
 • 2023-09-30一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 企業要做好ESG,居家安老不容忽視!
 • 2023-09-23一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 如何從措施政策到企業文化,全面提升職安健水平?
 • 2023-09-16一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 企業如何營造傷健共融氣氛?
 • 2023-09-09一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 SME(中小企)定義?SME點先可以喺可持續發展指數攞高分?
 • 2023-09-02一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 何謂漂綠(Greenwashing)?市民點分辨公司係咪漂綠?公司應該如何預防跌入漂綠陷阱?
 • 2023-08-26一氣呵成
 • 播放   12:30:00-13:00:00 點樣透過日常生活中嘅衣食住行去實踐低碳生活?