Do Re Mi Fa 酸

生存模式中,你需要一個music break!
星期六早上七至九,Do Re Mi Fa 酸,陪你從小不幸同大烏龍中活過來。

阿酸

 • 2023-05-27一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟|惡夢扭蛋 EAGLE
 • 2023-05-20一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟|楊雅文THAIMAY
 • 2023-05-13一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟|HEDGEHOG
 • 2023-05-06一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟|CHANKA
 • 2023-04-29一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟|陳慧敏
 • 2023-04-23一氣呵成
 • 播放   06:00:00-06:30:00 Music Show
 • 播放   06:30:00-07:00:00 Music Show
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 2023-04-22一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show (DSE集氣墟)
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show (DSE集氣墟)
 • 播放   08:30:00-09:00:00 Music Show (DSE集氣墟)
 • 2023-04-08一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟|RACHEL 劉蘊晴
 • 2023-04-01一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟|YIKA
 • 2023-03-25一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟|mansonvibes
 • 2023-03-18一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:陳樂頤
 • 播放   16:00:00-16:30:00 Music Show
 • 播放   16:30:00-17:00:00 Music Show
 • 2023-03-11一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:MISS JANNI
 • 2023-03-04一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:EMIKO 徐嘉蔚
 • 2023-02-25一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:NOVEL FRIDAY