Do Re Mi Fa 酸

生存模式中,你需要一個music break!
星期六早上七至九,Do Re Mi Fa 酸,陪你從小不幸同大烏龍中活過來。

阿酸

 • 2022-12-04一氣呵成
 • 播放   18:00:00-18:30:00 Music Show
 • 播放   18:30:00-19:00:00 Music Show
 • 播放   19:00:00-19:30:00 Music Show
 • 播放   19:30:00-20:00:00 Music Show
 • 播放   20:00:00-20:30:00 Music Show
 • 播放   20:30:00-21:00:00 Music Show
 • 2022-12-03一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:Michael C
 • 2022-11-19一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:Anna HisbbuR
 • 2022-11-12一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:張蔓莎
 • 2022-11-05一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:Jaime Cheung 張天穎
 • 2022-10-29一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:蘇麗珊
 • 2022-10-22一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:GORDON FLANDERS
 • 2022-10-15一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:NOVEL FRIDAY
 • 2022-10-08一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:力臻
 • 2022-10-01一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:IVY HUNG
 • 2022-09-30一氣呵成
 • 播放   19:00:00-19:30:00 Music Show
 • 播放   19:30:00-20:00:00 Music Show
 • 2022-09-17一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:VAL 趙展彤
 • 2022-09-10一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:張蔓莎
 • 2022-09-03一氣呵成
 • 播放   07:00:00-07:30:00 Music Show
 • 播放   07:30:00-08:00:00 Music Show
 • 播放   08:00:00-08:30:00 Music Show
 • 播放   08:30:00-09:00:00 天黑墟:盧華